GENERAL ASSEMBLY FIODS 2015

GENERAL ASSEMBLY FIODS 2015

DVNL Organiseerde de “General Assembly” van de FIODS in Nederland!

Als lid van de FIODS, heeft de DVNL van 30 april tot 2 mei 2015 de Algemene Vergadering (General Assembly) in Amsterdam georganiseerd.

De FIODA is de internationale organisatie van bloeddonororganisaties wereldwijd. Hierbij zijn nu 75 landen lid en dat worden er nog steeds meer. De slagzin voor deze vergadering was:

VOLUNTARY – NON-REMUNERATED BLOODDONATIONS – OUR FUTURE!

Gedurende deze dagen hebben afgevaardigden uit de hele wereld dan ook met elkaar van gedachte gewisseld over de toekomst van het vrijwillig en onbezoldigd doneren van bloed. Verder kwamen ook ander e actuele onderwerpen aanbod, zoals bloeddonatie bij wisselende seksuele relaties en leeftijdsbeperkingen.

De officiële opening vond plaats bij Sanquin in Amsterdam, waar onder andere Prof. Dr. Wim de Kort een uiteenzetten gaf over de voorzieningen in Nederland die tot de veiligste bloedvoorziening wereldwijd gerekend mag worden. Aansluitend volgden de diverse vergaderingen van bestuur, ledenraad en commissies van de FIODS in Hotel A4 van de Valk Schiphol.

Als DVNL kunnen we terugkijken op een geslaagde goed verlopen bijeenkomst.