Marieke de Jong

Marieke de Jong

Secretaris

Ik ben Marieke de Jong, secretaris in het bestuur van DVNO. Nadat ik eerst enige jaren ledenraadslid ben geweest, ben ik sinds vier jaar bestuurslid. Naast de taken die ik als secretaris heb, houd ik me bezig met de nieuwsbrieven die we naar de leden van DVNO versturen. Door onze inspanningen binnen de vereniging, hoop ik dat de vereniging een goede belangenbehartiger voor donors is en zal blijven. Met de nieuwsbrieven hopen we de leden van DVNO te informeren over allerlei zaken rondom het donorschap en DVNO.
Ik ben volbloeddonor op de afnamelocatie in Leeuwarden, dus daar ben ik zo nu en dan te vinden.